Monday, April 16, 2007

Serba sedikit definisi sebagai santapan ilmu>>>

PENDIDIKAN KOKURIKULUM PENDIDIKAN JASMANI

Disini terdapat beberapa definisi pendidkan kokurikulum bagi pendidikan jasmani

Definisi:

1) Kurikulum adalah suatu set hasrat tujuan formal pendidikan/ latihan yang tersusun.
“ curriculum is a organized set of formal education and/or training intentions” (PRATT,1980)

2) Definisi kurikulum, menurut Beane dkk (1986), yakni bahwa konsep kurikulum dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis pengertian yang meliputi: (1) kurikulum sebagai produk; (2) kurikulum sebagai program; (3) kurikulum sebagai hasil yang diinginkan: dan (4) kurikulum sebagai pengalaman belajar bagi peserta didik.

3) Kurikulum adalah suatu set pelan dan pengalaman yang saling kait untuk kewajiban seseorang pelajar dibawah bimbingan di sekolah.
“ an interrelated set of plans and experiences that a student undertakes under the guidance of a school” (MARSH & WILLIS, 1995)

4) Isi kandungan untuk dipelajari dan diperluaskan untuk memasuki konsep, kaedah atau metadologi pengajaran. (EGAN, 1978)

5) Sumber pembelajaran yang dirancangkan dan dibimbing oleh sekolah sama ada dilaksana secara kelompok atau individu di dalam atau di luar sekolah. (KERR, 1968)

6) Sumber pengalaman pembelajaran yang diorganisasi dan untuk pelajar- pelajar pada setiap peringkat dalam institusi pendidikan. (ABDULLAH MOHD NOOR & AHMAD JAFFRI HASSAN,1992)

7) Semua peluang atau kesempatan pembelajaran yang dirancang oleh guru- guru untuk murid- murid yang mengandungi isi dan kaedah serta objektif dan penilaian.
( Perkembangan Kurikulum- Dr Mohamad Daud, Dr Koh Tsu Koon)

8) Definisi kurikulum, menurut Beane dkk (1986), yakni bahwa konsep kurikulum dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis pengertian yang meliputi:
(1) kurikulum sebagai produk;
(2) kurikulum sebagai program;
(3) kurikulum sebagai hasil yang diinginkan: dan
(4) kurikulum sebagai pengalaman belajar bagi peserta didik.9) ‘Sesuatu program pendidikan yang merangkumi semua pengetahuan dan kemahiran, nilai dan norma, unsur-unsur budaya dan kepercayaan yang terpilih untuk diwariskan kepada ahli-ahli masyarakat.’ (Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Dasar Pendidikan Kebangsaan 1979)


10) Kurikulum adalah suatu set pelan dan pengalaman yang saling kait untuk kewajiban seseorang pelajar dibawah bimbingan di sekolah.
“ an interrelated set of plans and experiences that a student undertakes under the guidance of a school” (MARSH & WILLIS, 1995)
Walaupun nota yang disediakan tidak seberapa, namun apa yang disampaikan ini diharap mampu sedikit sebanyak menyediakan para pelajar dan anda yang membaca dalam pengetahuan terhadap definisi pendidkan kokurikulum bagi pendidikan jasmani.

Anda juga boleh membuka laman – laman dibawah untuk rujukan lanjut:

http//:www.sportsu.com

http//:www.coachesedducation.com/horiz/lil/

http//:www.brianac.demon.co.uk/hurdles/index.htm

http//:www.tmkpjk.blogspot.com

http//:www.mpktbr.com.my

No comments: